Privacyverklaring Greengiving

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in maart 2023. 

 

Greengiving B.V. (hierna ''Greengiving''), gevestigd aan de Plantagelaan 24-26, 3772 MB Barneveld, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Door gebruik te maken van onze producten en/of diensten stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens. 

 

Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de regels vanuit de Europese privacywetgeving (GDPR) en overige privacy wet- en regelgeving. 

 

Persoonsgegevens 

Van wie verwerkt Greengiving persoonsgegevens? 

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met Greengiving, zoals klanten en contactpersonen van leveranciers.  

 

Wij ontvangen deze gegevens, omdat u:

 

 • …gebruikmaakt van onze diensten; 
 • …deze zelf bij het invullen van een (contact)formulier of bij het aanvragen van een offerte aan ons hebt verstrekt; 
 • …aan ons verbonden bent als leverancier.  

In sommige gevallen ontvangen we uw gegevens van anderen, bijvoorbeeld van uw werkgever of zakenrelatie die aan u – via ons – een geschenk stuurt. 

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Greengiving? 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die tot u herleidbaar zijn, zoals uw naam of adres. Greengiving verwerkt de volgende persoonsgegevens: 

 

 • Voor- en achternaam; 
 • Adresgegevens; 
 • Telefoonnummer; 
 • E-mailadres; 
 • Betaalgegevens; 
 • IP-adres; 
 • Overige door u verstrekte gegevens voor de doeleinden zoals in deze privacyverklaring beschreven. 

Waarvoor gebruikt Greengiving uw persoonsgegevens? 

Wij verwerken uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daarom vraagt en/of om u telefonisch of schriftelijk te kunnen benaderen. Ook is het van belang dat wij uw gegevens ontvangen om bestellingen correct te kunnen leveren.  

 

Als u uw gegevens aan ons verstrekt door een bestelling te plaatsen, wordt u automatisch ingeschreven voor onze nieuwsbrief. In onze nieuwsbrief leest u over actualiteiten, tips en informatie over Greengiving, onze producten en onze diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt. 

 

Waar en hoelang bewaart Greengiving uw persoonsgegevens? 

Wij bewaren uw persoonsgegevens in ons klantenbestand. Daarnaast staan uw gegevens in uw online klantportaal, dat alleen voor u en onze medewerkers toegankelijk is. De gegevens worden niet langer gebruikt en bewaard, dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens kunnen ook worden bewaard als er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

 

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd? 

Greengiving neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Onze website is voorzien van een betrouwbaar SSL-certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Ons klantenbestand is beveiligd en alleen toegankelijk voor onze medewerkers voor wie het noodzakelijk is dat zij met uw gegevens werken. 

 

Als u vermoedt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen bestaan van misbruik, neem dan contact op via info@greengiving.nl

 

Met wie worden persoonsgegevens gedeeld? 

Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instanties als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of als de wet zegt dat dat moet. Denk bijvoorbeeld aan: 

 

 • Logistieke partners zoals DPD en PostNL. Zij hebben uw contact- en adresgegevens nodig om uw pakket correct af te leveren of om u via e-mail, SMS of via een app op de hoogte te houden van het bezorgmoment. 

 • Leveranciers en externe drukkerijen. Het kan voorkomen dat uw order direct vanaf onze leveranciers of drukkerijen naar u wordt verzonden. In dat geval hebben zij uw contact- en adresgegevens nodig.  

 • Andere externe dienstverleners. Denk hierbij aan de levering van digitale diensten of financiële diensten.  

Wij delen altijd alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert.   

 

Hoe gaan wij om met reviews? 

Wij verzamelen reviews via het platform van Kiyoh. Na aankoop nodigen we al onze klanten uit om een beoordeling achter te laten. U ontvangt hiervoor een mail vanuit Kiyoh. Op de publieke reviewpagina wordt alleen uw (voor)naam/bedrijfsnaam en woonplaats getoond. 

 

Alle beoordelingen worden gecontroleerd op echtheid.  Als niet zeker is dat een review afkomstig is van een klant die iets heeft gekocht dan vraagt Kiyoh om een aankoopbewijs. Zo voorkomen we nepreviews. Als een review wordt geplaatst nadat producten of diensten gratis zijn geleverd of er sprake was van een betaalde samenwerking, dan wordt dit duidelijk vermeld. Meer informatie hierover vindt u op de reviewpagina van Kiyoh. Bekijk hier de privacyverklaring van Kiyoh.

 

Wijzigingen & rechten 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Deze privacyverklaring kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele versie is op onze website te vinden. Hier wordt altijd de laatste datum van wijziging weergegeven. Wij raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

 

Rechten

U heeft de volgende rechten: 

 

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens Greengiving heeft en wat wij daarmee doen; 
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben; 
 • Het laten corrigeren van fouten; 
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens; 
 • Intrekken van toestemming;  
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik. 

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Greengiving behoudt zich daarbij te allen tijde het recht voor om te vragen naar een legitimatie voordat wij ingaan op uw verzoek.  

 

Klacht indienen 

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen of informeren, dan horen wij dat graag van u. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit betreft de Gegevensbeschermingsautoriteit. Op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be leest u hoe u een klacht kunt indienen.  

 

Vragen & contact

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

 

Greengiving B.V. 

Plantagelaan 24 - 26 

3772 MB  BARNEVELD (NL)

+32 7 84 84 65 3

info@greengiving.be