Sustainable Development Goals

 

Als onderdeel van het MVO-beleid richt Greengiving zich op de Sustainable Development Goals (SDG's). Deze 17 ontwikkelingsdoelen vormen een stappenplan voor een duurzame, eerlijke en rechtvaardige wereld in 2030. Greengiving neemt graag de verantwoordelijkheid om hieraan bij te dragen.

We focussen op de 4 doelen waar we het meeste impact kunnen maken. Naast de acties per SDG wordt elk jaar een van de 4 SDG’s extra uitgelicht d.m.v. een donatie of bijdrage aan een project dat verbonden is met dit specifieke ontwikkelingsdoel.

 

In onderstaande video wordt precies uitgelegd wat de SDG's zijn.

 

1

SDG 6 - People

Bij ontwikkelingsdoel 6 gaat het om duurzaam beheer van water, toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater, verbetering van de waterkwaliteit en de efficiëntie van watergebruik. Ons productassortiment bevat diverse producten waarmee een positieve impact gemaakt wordt wat betreft (drink)water, denk aan Dopper, Retulp en gerecyclede katoenen tassen.

 

 Focus op groei van de verkoop van producten die impact maken voor SDG 6

 Producten selecteren die concreet een bijdrage leveren aan SDG 6

2

SDG 12 - Planet

Bij SDG 12 gaat het om duurzame productie en consumptie, met een efficiënter gebruik van grondstoffen, dit verlaagt de druk op het milieu en vermindert de afhankelijkheid van die grondstoffen. Bij de productselectie kijken we kritisch naar de manier waarop een product is geproduceerd, welke materialen gebruikt zijn en hoe het product bijdraagt aan verbetering van de aarde en behoud van de natuur.

 

 Focus op materialen die recyclebaar, hernieuwbaar of biologisch afbreekbaar zijn

 Groene Grondwet updaten voor nóg scherpere productselectie

3

SDG 15 - Planet

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheer bossen en wouden duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe. 

 

 Focus op verkoop groene relatiegeschenken (biodiversiteit)

 Vergroten aandeel FSC-producten (duurzaam bosbeheer)

 Verder ontwikkelen project voor boomaanplanting

4

SDG 8 - Profit

Economische groei is pas duurzaam als kapitaal, arbeid en grondstoffen verantwoordelijk worden ingezet en als winsten en inkomens eerlijk verdeeld worden tussen burgers en bedrijven. Twee belangrijke onderdelen uit ons assortiment zijn de producten van Tony’s Chocolonely en de producten die Fairtrade gecertificeerd zijn. Zowel voor Fairtrade als Tony’s Chocolonely zijn eerlijke handel en eerlijke verdeling van inkomen belangrijke speerpunten.

 

 Groei verkoop Tony's Chocolonely producten en Fairtrade katoenen tassen

 Aansluiten bij acties en campagnes van Fairtrade Nederland